Hockeyettan

Szymon Szembergs skarpa kritik mot Anders Larsson: "Anmärkningsvärt"

En intresseförening är inget någon kan tvingas att gå med i. Boden Hockey borde ha sin fulla rätt att inte vara med i en kommersiell ligaorganisation om de bedömer att det inte ligger i klubbens intresse att kollektivanslutas, och Karlskrona HK har sin fulla rätt att inte skriva på ett avtal om de anser att det inte gynnar dem ekonomiskt. Den omtalade paragrafen 6:1 i Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser måste strykas, skriver Szymon Szemberg i en gästkrönika på hockeysverige.se.

Dispyten mellan Hockeyettan å ena sidan och klubbarna Boden Hockey och Karlskrona HK å den andra har nått Watergate-proportioner. Affären har alltså innehållit så många turer att de som har försökt att följa med, har möjligtvis glömt vad det hela egentligen handlar om – en klubbs rättighet att välja att stå utanför en organisation dit man kollektivansluts för att upplåta klubbens egna rättigheter för centraliserad kommersialisering. 

Egentligen kunde den här krönikan ta slut här. Enligt ett beslut från Riksidrottsnämnden (RIN) – svensk idrotts högsta juridiska organ – är Svenska Ishockeyförbundets krav, på att en medlemsförening att för deltagande i ett visst seriespel även vara med i en ligaorganisation, ogiltigt. Men Svenska Ishockeyförbundet (SIF) har valt att trotsa detta beslut, då man anser att RIN inte har behörighet att fatta beslut angående giltigheten av SIF:s tävlingsbestämmelser.

HOCKEYN FÖRST MED ATT INTE EFTERLEVA RIN-BESLUT

Det kan i sammanhanget påpekas att RIN instiftades 1922 som Riksidrottsförbundets (RF:s) högsta juridiska instans och att det inte finns dokumenterat att något specialidrottsförbund under alla dessa år vägrat efterleva ett RIN-beslut. Svenska Ishockeyförbundet vägrar att följa RIN-beslutet trots att RIN i sin dom åberopar principen om föreningsfrihet enligt den Europeiska konventionen och att man påpekar att "föreningsfriheten innefattar ett skydd för envar dels att efter eget fritt val tillhöra en förening, dels att inte tvingas tillhöra en organisation.”

Det är för övrigt anmärkningsvärt att förbundsordföranden Anders Larsson ofta påtalar vikten av att följa den demokratiska ordningen när det förbund han leder bryter mot den ordningen.   

Vad det handlar om är paragraf 6:1 i Svenska ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser där det står: ”För deltagande i SHL, HA, SDHL respektive HE krävs att förening är medlem i den gemensamma intresseorganisationen för serienivån.”

Det skadar naturligtvis inte om man är juridiskt bevandrad, men bara sunt förnuft säger att begreppen ”krävs” och ”intresseorganisation” inte är förenliga. Definitionen av en intresseförening är att en enskild person eller en förening har ett intresse att vara med i en sådan förening. Om någon avkrävs medlemskap handlar det om kollektivanslutning och jag ska återkomma längre ner till varför det är orimligt, både som princip och även i fallen Boden och Karlskrona. 

DET ÄR HÄR SKON KLÄMMER

Jag ska först försöka förklara var skon verkligen klämmer och varför Svenska Ishockeyförbundet och dess ordförande Anders Larsson spelar ett sådant högt spel, där de inte drar sig för att undergräva svensk idrotts rättssystem.

I samtal med flera hockeyledare på en nivå högre än Hockeyettan framgår det tydligt att man där är orolig för konsekvenserna om Boden får rätt i sin begäran att stå utanför ligaorganisation, och Karlskrona för sitt val att inte skriva på upplåtelseavtal för sändning, för att själva kunna kommersialisera sina rättigheter, inklusive sändningstillstånd för sina hemmamatcher.

”Tänk om Frölunda eller Djurgården bestämmer sig för att lämna SHL:s centrala kommersialisering och tar hand om sina egna TV-sändningar, vad händer med värdet på CMore-avtalet för de övriga klubbarna?”, lyder en frågeställning. 

I sin årsavlutande krönika skriver SIF-ordförande Anders Larsson att ”Andra förbund med oro följer det som händer hos oss nu.” Detta kan tolkas som ”Vad händer med Allsvenskan i fotboll om Malmö FF springer sin egen väg och hittar en bättre köpare än Discovery för MFF:s matcher?” 

Även i denna fråga återkommer jag lite senare. 

Anders Larsson och Fredrik Stillman. Foto: Bildbyrån.

BODEN OCH KHK KAN INTE RÅ FÖR FÖLJDER

Rent juridiskt måste bedömningen av fallen med Boden och Karlskrona vara konsekvensneutral, det vill säga att eventuella följder av Bodens och Karlskronas ställningstagande och det påföljande RIN-beslutet inte får vara avgörande för bedömningen huruvida paragrafen 6:1 ska strykas eller ej. Det handlar om den viktiga principen om föreningsfrihet, och i detta fall klubbars rätt att själva avgöra om de har ett intresse av att vara med i en intresseförening, eller medföljande avtal. 

Det är det som är det relevanta, inte vad Svenska Ishockeyförbundet eller ledare i SHL eller i Hockeyallsvenskan eventuellt förutspår om konsekvenserna.

En utmärkt jämförelse är Bosman-domen från 1995 som förändrade hela idrottsvärlden. Det var många – inte minst inom svensk fotboll – som ropade att domen kommer bli klubbfotbollens död när klubbarna inte längre kunde ta betalt för spelare vars kontrakt hade gått ut. 

Men detta brydde sig EU-domstolen inte om. 

Det enda viktiga för juristerna var att bedöma om det var rätt att en klubb kunde hålla fast vid en spelare vars kontrakt har gått ut och kräva betalt om han bytte klubb. Svaret var självklart – det var inte rätt. Har ditt avtal gått ut, är du fri. Om svensk fotboll eventuellt skulle dö av detta var inte relevant. (Vi kan på förekommen anledning meddela att svensk fotboll fortfarande lever).

SPORTBESTÄMMELSER KAN INTE LEVA SITT EGET LIV

Den motsvarande principen i fallet Boden är att det inte är rätt att kollektivansluta en klubb till en ”intresseorganisation” där klubben bedömer att det inte ligger i klubbens intresse att vara med där, och i Karlskronas fall deras rätt att inte ingå ett avtal. 

Sedan idrotten blev professionell har det funnits, och finns än, en mängd bestämmelser och paragrafer hos såväl internationella och nationella idrottsförbund som inte är förenliga med rådande lagstiftning. Bosman-domen tog död på en sådan bestämmelse och det är principiellt viktigt att man finner lagstöd (i Sverige eller inom EU) för att paragrafen 6:1 i SIF:s tävlingsbestämmelser ska strykas.

I Anders Larssons årskrönika försöker SIF-ordföranden trivialisera ämnet. Han skriver: 

”Vad kan det bli härnäst? Att någon tar offsideregeln till EU-domstolen för att den strider mot EU:s direktiv om den fria rörligheten?” 

Om man bortser från det okänsliga inlägget, är det på sin plats att påminna om att både det svenska rättsväsendet och EU:s dito har i nutid fällt domar som tvingat idrottsförbund att ändra paragrafer i sina tävlingsbestämmelser, då fallen ansågs principiellt viktiga.

  • Det svenska Konkurrensverket tvingade Svenska Bilsportförbundet efter ett beslut från 2011 att ändra sina licensregler för att det ska vara möjligt för andra än enbart föreningar anslutna till RF att arrangera tävlingar för utövare som har sin utkomst från motortävlingar. Detta beslut bekräftades av Marknadsdomstolen 2012.
  • Som följd av en liknande dom från EU-kommissionen 2017 fick Internationella Skridskoförbundet (ISU) ändra sina bestämmelser. ISU kunde inte längre bestraffa skridskoåkare som deltog i tävlingar utanför förbundets ramar.

Med andra ord – rättsväsendet tar fall på allvar där någon parts frihet inskränks av otidsenliga regler.

KOLLEKTIVANSLUTNING TILLHÖR EN SVUNNEN TID

I fallet Hockeyettan är det orimligt att deltagande i en serie dit man har kvalificerat på sportsliga grunder ska automatiskt förenas med ett krav att vara med i en intresseförening. Framförallt måste man ifrågasätta synsättet att ett medlemskap, tillhörighet eller status inom en krets leder till en påtvingad anslutning till en annan gruppering, där nyttan i en sådan anslutning ifrågasätts av en enskild person eller en förening.

En av de mest ifrågasatta och starkt kritiserade formerna av kollektivanslutning i Sverige försvann 1990 när LO-medlemmar inte längre automatiskt anslöts till det socialdemokratiska partiet. Anledningen till ändringen var självklar. En arbetare som valde att gå med i facket, fick naturligtvis inte per automatik pådyvlas medlemskap i ett politiskt parti. 

Själv har jag gått ur svenska kyrkan därför att jag varken är troende eller kristen. Ingen politiker idag skulle på allvar föreslå att bara för att man är svensk medborgare så ska man även vara med i Svenska Kyrkan.         

Slutligen, det kanske mest centrala. Varje klubb äger initialt sina kommersiella rättigheter, dvs sändningstillstånd för egna hemmamatcher eller försäljningsytor som dräkt, sarg eller is. När klubben når en viss sportslig nivå där det finns ett allmänintresse, är chansen stor att man blir uppvaktad av en aktör som föreslår att klubben upplåter dessa rättigheter för central kommersialisering, ihop med de andra klubbarna i samma liga.

HOCKEYETTANS UPPLÄGG ÄR INTE BRA NOG

I det läget är det klubbens ansvar att verkligen sätta sig in i de villkor som erbjuds och göra en noggrann bedömning av vad en sådan upplåtelse kan ge klubben tillbaka och även göra en granskning av den aktör som erbjuder tjänsten. I samtal med några berörda personer framgår det att förslaget från Hockeyettan inte är bra nog samt att upplägget brister i transparens. Man uppmanas att upplåta klubbens mest eftertraktade kommersiella värden, men man vet inte vad man får i gengäld. 

Om klubbens bedömning blir att ”detta kan vi göra bättre själva” är det ledarnas uppgift att – inte minst å sina medlemmars vägnar – ifrågasätta, avstå eller förmå aktörerna att förhandla fram något bättre.

SHL:s uppgörelse med CMore är ett exempel på ett mycket bra centralt avtal och samtidigt ett belägg för att oron bland framförallt SHL:s klubbledare är obefogad. Inga klubbar skulle ens komma på tanken att springa sin egen väg så länge det centrala TV-avtalet ger klubbarna ett sådant betydande ekonomiskt tillskott. 

Och det är just det som det hela egentligen handlar om – om en klubb ska upplåta sina rättigheter till central försäljning så måste dealen vara bra.       

SZYMON SZEMBERG
Artikelförfattaren är VD på den Europeiska klubballiansen, E.H.C. Han var tidigare informationschef på Internationella ishockeyförbundet (IIHF) 2001-2014, samt projektledare för och sedermera COO på Champions Hockey League, 2013-2015.

FOTNOT: Hockeysverige.se har gett förbundsordförande Anders Larsson chansen att replikera på krönikan. Han har valt att avstå.


TV: Ska Montén ha underkänt för sin tid som förbundskapten?

Den här artikeln handlar om:
Hockey PÅ TV
onsdag 22 mars
17:30 Ilves - Ässät Liiga
17:30 KalPa - Pelicans Liiga
17:30 Lukko - IFK Helsingfors Liiga
19:00 BIK Karlskoga - Djurgården Hockeyallsvenskan
19:00 Södertälje - Mora Hockeyallsvenskan
19:00 Tingsryd - Västervik Hockeyallsvenskan
19:00 Luleå - Växjö SHL
19:00 Rögle - Skellefteå SHL
torsdag 23 mars
01:00 Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins NHL
03:30 Edmonton Oilers - Arizona Coyotes NHL
19:00 AIK - Modo Hockeyallsvenskan
19:00 Västerås - Björklöven Hockeyallsvenskan
19:00 Timrå - Örebro SHL
19:00 Frölunda - Färjestad SHL
19:30 Brynäs - Malmö SHL
23:30 Philadelphia Flyers - Minnesota Wild NHL
00:00 Boston Bruins - Montreal Canadiens NHL
00:00 Ottawa Senators - Tampa Bay Lightning NHL
00:00 Carolina Hurricanes - New York Rangers NHL
00:00 Washington Capitals - Chicago Blackhawks NHL
00:00 Detroit Red Wings - St Louis Blues NHL
00:00 Florida Panthers - Toronto Maple Leafs NHL
fredag 24 mars
01:00 Nashville Predators - Seattle Kraken NHL
02:00 Dallas Stars - Pittsburgh Penguins NHL
02:00 Calgary Flames - Vegas Golden Knights NHL
03:00 Vancouver Canucks - San Jose Sharks NHL
03:00 Anaheim Ducks - Winnipeg Jets NHL
17:30 Pelicans - KalPa Liiga
17:30 IFK Helsingfors - Lukko Liiga
17:30 Ässät - Ilves Liiga
17:30 KooKoo - Tappara Liiga
19:00 Skellefteå - Rögle SHL
19:00 Växjö - Luleå SHL
19:00 BIK Karlskoga - Djurgården Hockeyallsvenskan
19:00 Södertälje - Mora Hockeyallsvenskan
19:00 Västervik - Tingsryd Hockeyallsvenskan
20:00 Zürich - Davos National League
00:00 Buffalo Sabres - New Jersey Devils NHL
00:00 Columbus Blue Jackets - New York Islanders NHL
lördag 25 mars
02:00 Colorado Avalanche - Arizona Coyotes NHL
15:15 Örebro - Timrå SHL
16:00 KalPa - Pelicans Liiga
18:00 Philadelphia Flyers - Detroit Red Wings NHL
18:00 Boston Bruins - Tampa Bay Lightning NHL
18:30 Björklöven - Västerås Hockeyallsvenskan
18:30 Modo - AIK Hockeyallsvenskan
19:00 Nashville Predators - Seattle Kraken NHL
19:00 Färjestad - Frölunda SHL
21:00 Los Angeles Kings - Winnipeg Jets NHL
21:00 Calgary Flames - San Jose Sharks NHL
22:00 Minnesota Wild - Chicago Blackhawks NHL
22:00 New York Islanders - Buffalo Sabres NHL
22:00 Florida Panthers - New York Rangers NHL
00:00 Carolina Hurricanes - Toronto Maple Leafs NHL
00:00 Montreal Canadiens - Columbus Blue Jackets NHL
00:00 New Jersey Devils - Ottawa Senators NHL
00:00 Dallas Stars - Vancouver Canucks NHL
söndag 26 mars
01:00 Pittsburgh Penguins - Washington Capitals NHL
05:00 Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights NHL
05:30 Anaheim Ducks - St Louis Blues NHL
15:00 Rögle - Skellefteå SHL
16:00 Ilves - Ässät Liiga
18:30 Mora - Södertälje Hockeyallsvenskan
21:00 Arizona Coyotes - Colorado Avalanche NHL
23:00 Carolina Hurricanes - Boston Bruins NHL
00:00 Nashville Predators - Toronto Maple Leafs NHL
00:00 Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks NHL
måndag 27 mars
04:30 Los Angeles Kings - St Louis Blues NHL
01:00 Ottawa Senators - Florida Panthers NHL
01:00 Buffalo Sabres - Montreal Canadiens NHL
01:30 New York Islanders - New Jersey Devils NHL
tisdag 28 mars
02:00 Minnesota Wild - Seattle Kraken NHL
04:00 Anaheim Ducks - Colorado Avalanche NHL
04:00 Arizona Coyotes - Edmonton Oilers NHL
01:00 Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning NHL
01:00 Detroit Red Wings - Pittsburgh Penguins NHL
01:00 Boston Bruins - Nashville Predators NHL
01:00 New York Rangers - Columbus Blue Jackets NHL
01:00 Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens NHL
onsdag 29 mars
02:00 St Louis Blues - Vancouver Canucks NHL
02:30 Chicago Blackhawks - Dallas Stars NHL
03:00 Calgary Flames - Los Angeles Kings NHL
04:00 Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers NHL
04:30 San Jose Sharks - Winnipeg Jets NHL
01:30 Toronto Maple Leafs - Florida Panthers NHL
01:30 Washington Capitals - New York Islanders NHL
torsdag 30 mars
04:00 Colorado Avalanche - Minnesota Wild NHL

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus (ditt nya pris blir 99kr/mån). Klicka på knappen nedan för att genomföra köpet.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng
×

Välkommen till vårt lag!

Som plus-medlem har du nu tillgång till ALLT material på Hockeysverige.se

Tack, ditt köp är nu genomfört. Du har nu tillgång till ALLT material på Hockeysverige, FotbollDirekt, Innebandymagazinet och Svenska Fans (bannerfritt).

×

Grattis, du har nu blivit medlem!

Framöver kommer du få nyhetsbrev från Hockeysverige, glöm inte att du även kan bli plusmedlem för att få tillgång till ALLT material på sajten