Sök
Theoren Fleury blev sexuellt utnyttjad av sin juniortränare Graham James.
Foto: Bildbyrån/Peter Krüger
Samhälle

Ämnesguide: ishockey, övergrepp och tystnadskultur

Det har varit en hel del svarta rubriker kring hockeykulturen i framför allt Nordamerika senaste tiden. Hockeyhistorikern Tobias Stark vid Linnéuniversitet i Växjö ser tillbaka på den svarta historik som sporten har när det kommer till övergrepp och mobbing. 

Med anledning av den senaste tidens chockerande nyheter om övergrepp och tystnadskultur inom ishockeyn (se t ex Blackburn, 2019; Campbell, 2020; Radiosporten, 2020; TSN Staff, 2019) har jag sammanställt en guide med informationsresurser i ämnet. 

Till skillnad från vad man kan ledas att tro av diskussionen i media är problematiken allt annat än ny; i själva verket har den långa och mörka historiska rötter. Dokumentationen är dessutom omfattande. Under årens lopp har ett stort antal vittnesberättelser, journalistiska reportage och vetenskapliga studier publicerats i ämnet. Följaktligen är det viktigt att inte avfärda enstaka händelser – såsom de aktuella episoderna – som olyckliga felsteg, utan att i stället betrakta dem som sammanlänkade komponenter i en seglivad kultur med utsträckning över tid och rum.  

Denna ämnesguide är avsedd som en introduktion till problematiken. De informationsresurser som presenteras är ett urval av källor som belyser ämnet utifrån olika infallsvinklar. 

Referenser

Biografiskt material

Flera framgångsrika ishockeyspelare har givit ut böcker där de redogör för övergrepp som de utsattas för. Två av dem, Theo Fleury och Sheldon Kennedy, blev båda offer för pedofilen Graham James, när de hade honom som coach under juniortiden. Såväl Fleury som Kennedy berättar i sina självbiografier om hur de traumatiserades av James sexuella övergrepp samt hur händelserna slungade dem in i en ond spiral av mental ohälsa och missbruk. Kennedys berättelse har även filmatiserats och går idag att se på YouTube. Fleury har talat om sina upplevelser i ett flertal TV-inslag, däribland för detta, publicerat av Goalcast (2018). 

Patrick O’Sullivan har skrivit boken Break Away, där han talar om den psykiska och fysiska terror som hans far utsatte honom för under uppväxten. O’Sullivan nämner bland annat att fadern brukade hota honom med stryk inför matcher (”om du inte spelar bra så vet du vad som väntar…”) och att pappan piskade hans rygg när han gjorde armhävningar. ESPN har gjort ett TV-inslag om O’Sullivans liv (2016) som går att se här. 


De flesta svenska ishockeyvänner torde idag vara bekanta med Jonathan Hedströms kamp mot ätstörningar och mental ohälsa till följd av övergrepp åsamkade av ledare. Hedströms historia finns dokumenterad i boken Jonte – rakt från hjärtat, författad i samarbete med Jonas Fahlman. Precis som Fleury, Kennedy och O’Sullivan är Hedström idag en mycket populär föreläsare och aktivist för mental hälsa. Hedström har även talat om sina upplevelser i otaliga intervjuer, såsom i TV4:s Nyhetsmorgon (2019).  

Johan Franzén har i intervjuer berättat om den mobbning som Mike Babcock ägnade sig åt under sin tid som tränare för Detroit Red Wings. Franzén har kallat Babcock för en ”fruktansvärd människa” och ”den värsta person han någonsin träffat”. Den före detta amerikanske storbacken Chris Chelios har bekräftat Franzéns uppgifter och poängterat att Babcock gick särskilt hårt åt Franzén, vid ett tillfälle så hårt att den senare fick ett nervöst sammanbrott.  

För övrigt kan noteras att signaturen @NearIdleLark har publicerat en lista på Reddit med kända fall av ishockeyföreträdare som ertappats, anklagats eller dömts för misogyni, sexövergrepp m.m. Sammanställningen sträcker sig över flera decennier och omfattar i skrivande stund 120 olika händelser, varav åtskilliga inbegriper spelare och ledare på den yppersta elitnivån. Här är en direktlänk till sammanställningen. 

Referenser

 • Fleury, Theo & Kirstie McLellan Day (2009). Playing With Fire. Chicago, Ill.: Triumph Books. 
 • Hedström, Jonathan & Jonas Fahlman (2014), Jonte – rakt från hjärtat, Idrottsförlaget i Västerås AB. 
 • Kennedy, Sheldon & James Grainger (2006). Why I Didn’t Say Anything. The Sheldon Kenney Story. Toronto, ON.: Insomniac Press.
 • O’Sullivan, Patrick & Gare Joyce (2015). Breaking Away: A Narrowing Tue story of Resiliance, Courage and Triumph. HarperCollins Publishers Ltd.: Toronto, ON. 

Monografier

Ett av de mest genomgripande journalistiska arbete om ishockey som givits ut är Net Worth: Exploding the Myths of Pro Hockey, författad av David Cruise och Alison Griffiths. Författarna visar där hur NHL under efterkrigstiden och fram till slutet av 1980-talet exploaterat sina spelare både ekonomisk och humanitärt, genom sådant som att hota dem med repressalier och att lura dem på pengar. Till saken hör att dessa övergrepp stundom understötts av spelarfacket, NHLPA, den organisation som de facto är formad för att tillvara ta spelarnas intressen! 

Den bärande tanken i Net Worth är att NHL har agerat ytterst reaktionärt – ja, närmast direkt feodalt – under egentligen hela 1900-talet samt att detta agerande har underminerat ligans ställning i Nordamerika. Att NHL ligger långt efter NBA, NFL och MBL i popularitet på den nordamerikanska kontinenten bottnar, kort sagt, i ligans eget agerande, menar författarna.

Laura Robinson gav i slutet av 1990-talet ut den då mycket uppmärksammade boken, Crossing the Line: Violence and Sexual Assault in Canada’s National Sport, där hon diskuterar förekomsten av ett stort fall av våldtäkter, förnedrande initieringsriter och andra former av övergrepp inom den kanadensiska juniorishockeyn, däribland Graham James-affären. Robinson pläderar för tanken att övergreppen är en institutionaliserad del av den kanadensiska juniorishockeyn och att de på så sätt fortplantas inom kulturen. 

Tyvärr verkar både Net Worth och Crossing the Line idag vara utgångna på förlagen. Böckerna går dock att hitta på välsorterade antikvariat med jämna mellanrum. Robinson har även talat om sina slutsatser i olika intervjuer, såsom detta TV-inslag samt denna tidningsartikel. Robinson har även skrivit en kortare sammanfattning av boken för Play the Game och var runt millennieskiftet 2000 en återkommande kolumnist i Svenska Dagbladet, där hon skrev mycket om övergrepp inom den kanadensiska nationalsporten. 

Referenser

 • Cruise, David & Alison Griffiths (1992), Net worth: Exploding the Myths of Pro Hockey, Penguin Books: Toronto, Ontario.
 • Robinson, Laura (1998), Crossing the Line: Violence and Sexual Assault in Canada’s National Sport. McClelland & Stewart Inc.: Toronto, ON.

Forskning

Forskningen om övergrepp i anslutning till idrott är under snabb tillväxt. En av de första studier som publicerades i ämnet var Jeffrey Benedict och Alan Kleins artikel “Arrest and Conviction Rates for Athletes Accused of Sexual Assault”. Författarnas analys är lika häpnadsväckande idag som när den först publicerades 1997, vilket framgår av följande rader, saxade ur studiens abstrakt: 

Arrest and conviction rates, for male collegiate and professional athletes accused of felony sexual assault against women are compared with national crime data to determine whether elite athletes receive preferential treatment by the criminal justice system. The research is based on 217 criminal complaints against athletes filed with police between 1986 and 1995. The findings indicate that allegations of sexual assault involving collegiate or professional athletes are far more likely to result in an arrest and in an indictment. Nonetheless, athletes are significantly less likely to be convicted.

Vad gäller vetenskapliga undersökningar av övergrepp med specifikt fokus på ishockey finns det mer att önska. Det framgår med all önskvärd tydlighet av den senaste tidens beklämmande nyhetsflöde. Betydande forskningsinsatser har dock redan gjorts. 

Andreas Lilja, Kristian Huselius och Henrik Tallinder möter pressen efter våldtäktsanklagelserna 2005.Andreas Lilja, Kristian Huselius och Henrik Tallinder möter pressen efter våldtäktsanklagelserna 2005.Foto: Bildbyrån/Sören Andersson

I samband med den så kallade hockeysexskandalen (2005), då tre spelare i Tre Kronor arresterades för en misstänkt gruppvåldtäkt strax innan en landskamp, publicerade exempelvis Idrottsforum.org fyra texter – av lika många akademiker – som tog upp problematiken utifrån skilda infallsvinklar. En av dem var undertecknad, som med utgångspunkt tagen i bland annat begreppet ”rape culture” diskuterade:

 • hur händelsen behandlades i media, 
 • att det finns besvärande likheter mellan den rådande ishockeykulturen och den miljö som många sexbrottslingar växer upp i, 
 • att den kommodifieringsprocess som genomsyrar ishockeyn bidrar till en avhumanisering av spelarna, vilken i kombination med det ofta misogyna språkbruk som florerar inom sporten kan leda till att manliga utövare börjar betrakta kvinnor som objekt för deras egen sexuella tillfredsställelse, samt 
 • att strävan efter att eliminera problemet med sexuella övergrepp i anslutning till ishockeyn fordrar att det skapas större öppenhet och en mer demokratisk anda inom sporten. 

Denna text har jag sedermera även återpublicerat på min egen hemsida, Hockeyisten.se, under namnet ”Hockeysexskandalen revisited – Kejsarens nya kläder: Tankar kring sexualitet och alkohol inom ishockeyn”. 

Jag tog också upp problematiken med övergrepp inom ishockeyn i en artikel om synen på manlighet och kroppssyn inom svensk, kanadensisk och sovjetisk ishockey under kalla kriget, som publicerades i Historisk tidskrifts temanummer om kropp och hälsa, 2001. Även denna artikel finns återpublicerad på min hemsida. 

I detta sammanhang måste även sociologen Kristi Allains tänkvärda analys av tystandskultur inom kanadensisk juniorishockey, “‘What happens in the room stays in the room’: Conducting research with young men in the Canadian Hockey League” nämnas. Allain undersöker 

the ways that men’s elite-level hockey structures itself as a closed community allowing outsiders only restricted access to the institution and its players. I also discuss some of the contradictions in the research process, particularly as they pertain to access to players and what they will disclose during the interviews. By focusing on the interview process, I study the ways that a specific style of masculinity (and to a lesser extent, femininity) is produced through the interviews. I argue that one of the ways that a particular gender dynamic is produced within North American men’s and boys’ elite-level hockey is by allowing women (and others not associated with elite-level hockey) only limited and guarded participation.

Allains resonemang kan tyckas vara svårbegripligt för den som är ovan vid att läsa akademiska texter. Hennes poäng är dock att lika enkel som högexplosiv: att ishockeyn är en väldigt sluten kulturmiljö, där gemenskapen formas genom marginalisering och/eller uteslutning av de som inte passar in i normen, vilket traditionellt har tenderat att vara kvinnor, homosexuella män och etniska minoriteter. 

Denna tanke går för övrigt igen mer eller mindre i alla andra källor som nämns här i texten. Tydliga exempel på det är: 

 1. Robinsons ovannämnda slutsats att övergreppen är en institutionaliserad del av den kanadensiska juniorishockeyn och att de på så sätt fortplantas inom kulturen samt 
 2. min egen påvisade anmodan om att strävan efter att eliminera problemet med sexuella övergrepp i anslutning till ishockeyn fordrar att det skapas större öppenhet och en mer demokratisk anda inom sporten. 

Daniel Rhind, Elaine Cook och Kim D. Dorsch talar samma språk i artikeln “Looking at youth hockey from a human rights perspective”. Efter att ha konstaterat att de insatser som hittills gjorts för att komma till rätta med våld och övergrepp inom ishockeyn varit tämligen ineffektiva pläderar de för tanken att ett människorättsperspektiv, med utgångspunkt tagen i FN:s barnkonvention, kan och bör vara ett slagkraftigt redskap för att få till stånd en grundläggande förändring. Detta budskap rimmar för övrigt väl med RF:s stora framtidssatsning, Strategi 2025, som tar rygg det faktum att Barnkonventionen precis har införts som svensk lag. 

En vanlig uppfattning, som inte minst förordas av många tongivande ishockeyföreträdare själva, är att machokulturen idag i princip är ett minne blott inom sporten. Att alltfler klubbar ha tagit fram värdegrundsdokument och driver olika former av Pridesatsningar kan sägas stödja denna tes. Samtidigt står det klart att saken inte riktigt är så enkel. I vissa avseenden tycks utvecklingen snarast gå i motsatt riktning! 

Statistik från Greater Toronto Hockey League, som beskriver sig själv som ”the world’s biggest minor hockey organisation”, visar att köns- och sexdiskriminering har varit den absolut vanligaste utvisningsorsaken de senaste säsongerna. Den gånga vintern ökade denna straffkategori dessutom lavinartat! Situationen i Sverige förefaller inte heller var helt olik. En sammanställning av Svenska Ishockeyförbundets disciplinärenden gällande SHL, SDHL, HockeyAllsvenskan och J20 (herr) och J18 (herr) visar att nedsättande kommentarer gällande kön och sexuell läggning är nästan lika vanligt förekommande som hat och hot mot domare, medan exempelvis rasistiska tillmälen förekommer mer sällan. 

Disciplinärenden i Svenska Ishockeyförbundets Disciplinnämnd: SHL, SDHL, HA, J20 (herr) och J18 (herr)

Säsong

Etnicitet

Religion

Sexuell natur

Kön/läggning

Funktionsnedsättning

Hat/hot/våld mot domare

Totalt

2017-2018

0

0

2

4

0

13

19

2018-2019

1

0

1

11

3

15

30

2019-2020

1

0

3

9

2

14

29

Källa: Stats.swehockey.se 

Situationen är sålunda komplicerad; mycket arbete för att reda ut problematiken återstår. 

I ljuset av detta kan även poängteras att det finns akademiker som menar att ishockeyn i stort är farlig. Ett tydligt exempel på det står att finna i en artikel med den talande rubriken “Hockey concussion: Is it child abuse?”, publicerad i Canadian Medical Association Journal. I artikeln hävdar Emile Therien – tidigare president för Canada Safety Council, tillika pappa till Chris Therien, vars tolvåriga NHL-karriär fick ett tragiskt slut i och med en kritisk huvudskada säsongen 2005/2006 – att ishockeyn i sig innebär ett övergrepp på barn på grund av den allvarliga skaderisken. Therien pekar även på siffror som gör gällande att allt färre ungdomar sysslar med ishockey i Kanada, vilket han menar är en logisk följd av att sportens farliga karaktär och att den inte gjort tillräckligt för att värna om utövarnas hälsa. 

Referenser

Allain, Kristi (2013), “’What happens in the room stays in the room’: Conducting research with young men in the Canadian Hockey League”, Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, http://dx.doi.org/10.1080/2159676X.2013.796486. 

Hemond, Chris (2012), “Hockey concussion: Is it child abuse?”, Canadian Medical Association Journal, Publicerad: den 15 maj. 

Jönsson, Kutte (2005), ”Folkhemsbygget Tre Kronor skakat i grunden”, Idrottsforum.org, den 22 februari.  

Larsson, Håkan, ”Hockeyspelarna: ’Det var inte meningen.’ Om varför det som inte är meningen sker ändå”, Idrottsforum.org, den 22 februari. 

Riis Back, Alice (2005). ”Voldtægtskultur i canadisk ishockey”, Idrottsforum.org, den 22 februari. 

Rhind, Daniel, Elaine Cook & Kim D. Dorsch (2013), “Looking at youth hockey from a human rights perspective”, Sport in Society, Vol. 16. No 3. 

Stark, Tobias (2001), ”Pionjären, polar’n och poeten: Maskuliniteter, nationella identiteter och kroppssyn inom kanadensisk, svensk och sovjetisk ishockey under kalla kriget”, Historisk tidskrift. Nr 4. 

Stark, Tobias (2005), ”Kejsarens nya kläder: Tankar kring sexualitet och 
alkohol inom ishockeyn
”, Idrotsforum.org, den 22 februari. 


Prosa  

Avslutningsvis ska Fredrik Backmans roman Björnstad nämnas. Att bästsäljande författare skriver böcker om ishockey tillhör inte vanligheten, än mindre böcker om övergrepp inom sporten. Björnstad har med rätta höjts till skyarna som en enastående läsupplevelse som med exempellös precision sätter ord på ishockeyns betydelse för otaliga människor. 

Här vill jag dock mer flagga för att Backman ger en träffande bild av många av de ovannämnda logiker och företeelser som offer, journalister och forskare har ringat in som kritiska aspekter gällande övergrepp inom sporten. Så har också Backman gjort sin hemläxa. Björnstad bygger på otaliga intervjuer med såväl olika ishockeyföreträdare som akademisk expertis. Under arbetet med boken tog Backman exempelvis kontakt med undertecknad för att få hjälp med att skapa sig en bild av kunskapsläget rörande machokultur och övergrepp inom ishockeyn. Han talade även med RF:s expert på mångfalds- och inkluderingsfrågor, Sofia B. Karlsson. 

Resultatet av Backmans påfallande författarbegåvning och goda förberedelser är en lika vacker som skrämmande bok som alla ishockeyvänner borde läsa i alla fall någon gång i livet. Den säger, i mitt tycke, egentligen mer om ishockeyns väsen på gott och ont än alla självutnämnda ishockeybiblar tillsammans.  

Den som vill sätta sig in i frågan kan därför med fördel börja med att läsa Björnstad innan han/hon söker sig vidare in på kunskapsfältet. 

Det går också bra att kontakta mig på Tobias.Stark@Lnu.se för tips om vidare läsning m.m.

TOBIAS STARK
Tobias Stark är historiker och idrottsvetare vid Linnéuniversitetet i Växjö, där han forskar och undervisar om ishockeyns kulturhistoria.
Email: Tobias.Stark@Lnu.se
Twitter: Tobias_Stark

TV: Livet som organist i NHL

Den här artikeln handlar om:

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus (ditt nya pris blir 99kr/mån). Klicka på knappen nedan för att genomföra köpet.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng
×

Välkommen till vårt lag!

Som plus-medlem har du nu tillgång till ALLT material på Hockeysverige.se

Tack, ditt köp är nu genomfört. Du har nu tillgång till ALLT material på Hockeysverige, FotbollDirekt, Innebandymagazinet och Svenska Fans (bannerfritt).

×

Grattis, du har nu blivit medlem!

Framöver kommer du få nyhetsbrev från Hockeysverige, glöm inte att du även kan bli plusmedlem för att få tillgång till ALLT material på sajten