Policy

Hockeysveriges användarvillkor

ANNONS

Användarvillkor

Gäller från 1 september 2023 

Välkommen till Hockeysverige.se!

Vi hoppas att du kommer att uppskatta vår webbplats.

Dessa användarvillkor ("Villkoren") reglerar din tillgång till och användning av webbplatsen Hockeysverige.se ("Webbplatsen") som tillhandahålls av Digital Sportmedia i Norden AB, ett svenskt företag (registreringsnummer 559409-9698) med huvudkontor på Norrlandsgatan 11, 111 43 Stockholm, Sverige ("Hockeysverige", "Vi", "Oss" eller "Vår") och innehavare av utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv. Vi har för avsikt att göra webbplatsen så trevlig som möjligt för dig, men vi måste ha vissa regler på plats. Vänligen läs dessa villkor, vår Integritetspolicy och vår cookiepolicy noggrant innan du surfar på vår webbplats och/eller använder våra tjänster. Om du inte samtycker till alla dessa villkor bör du inte gå in på eller använda webbplatsen. Vi betraktar ditt deltagande på och din användning av webbplatsen som ett godkännande av dessa villkor.

Du måste vara minst 18 år eller ha din vårdnadshavares samtycke för att få tillgång till och använda vår webbplats. 

Rätten att komma åt och/eller använda webbplatsen (inklusive någon eller alla av de produkter som annonseras) kan vara begränsad i vissa jurisdiktioner. Du är ansvarig för att följa alla lagar som gäller för dig i samband med din åtkomst till och användning av webbplatsen.

1. Innehåll på webbplatsen

1.1. Allt innehåll som vi presenterar på webbplatsen har skapats med största omsorg. Vi är ansvariga för allt innehåll på webbplatsen. På vissa delar av webbplatsen hänvisar vi dock även till innehåll på webbplatser som tillhör tredje part (t.ex. vadslagningserbjudanden hos bookmakers online). Vi kan inte garantera deras riktighet, fullständighet och aktualitet. När du lämnar webbplatsen är det ägarna till de sidor du besöker som ansvarar för innehållet på dessa sidor.

1.2. På vissa delar av webbplatsen kan du hitta information om olika vadslagningserbjudanden från utvalda bookmakers online. Observera dock att du inte kommer att kunna få tillgång till den om du inte har åldern inne för att delta i spel. Beroende på från vilket land du besöker Webbplatsen kan åldersgränsen variera.

2. Använda webbplatsen

2.1. Vi ger dig en personlig begränsad licens att använda och komma åt webbplatsen endast på det sätt som tillåts enligt dessa villkor. Din licens är inte exklusiv, kan återkallas av oss och du får inte överföra den till andra. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig genom dessa villkor förbehålls oss.

2.2. Det får du inte göra:

  • kommersiellt utnyttja webbplatsen eller något av dess innehåll på något sätt;
  • på något sätt modifiera någon del av webbplatsen eller innehållet, med undantag för ditt innehåll enligt beskrivningen nedan;
  • utföra, underlätta eller organisera datautvinning eller webbskrapning i förhållande till webbplatsen och/eller något av innehållet; eller
  • konstruera och bygga en liknande eller konkurrerande webbplats, produkt eller tjänst.

2.3. Vi kan när som helst besluta att ändra, stänga av eller avsluta webbplatsen (helt eller delvis), med eller utan föregående meddelande till dig. Du samtycker till att vi inte är ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller uppsägning av webbplatsen eller någon del därav.

3. Immateriella rättigheter

3.1. Webbplatsen och allt dess ursprungliga innehåll, funktioner och egenskaper ägs av Hockeysverige eller dess licensgivare och skyddas av internationella lagar om upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter eller äganderätt.

3.2. Du får inte använda något av materialet på vår webbplats för affärsändamål utan att erhålla en liens för att göra det från oss eller våra licensgivare.

4. Ditt innehåll, din personliga information och ditt konto

4.1. Din personliga information:

4.1.1. Din integritet är viktig för oss. Med detta i åtanke har vi utvecklat Integritetspolicy för att du ska förstå hur vi samlar in, använder, kommunicerar, avslöjar och använder personuppgifter. Vi åtar oss att upprätthålla och tillämpa dessa principer för att säkerställa att sekretessen för dina personuppgifter skyddas och säkerställs. Du kan läsa mer i vår Integritetspolicy

5. E-postpolicy

5.1. Vi kommer inte att skicka ut några e-postmeddelanden, om du inte specifikt begär det.

6. Begränsning av ansvar

6.1. Vår webbplats och våra tjänster tillhandahålls endast för personligt bruk. Vi har därför inget ansvar gentemot dig för eventuell utebliven vinst, utebliven affärsverksamhet, avbrott i affärsverksamheten eller uteblivna affärsmöjligheter. 

6.2. Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som orsakas av din användning av webbplatsen och/eller någon av våra tjänster om inte sådan förlust eller skada rimligen kan förutses av oss till följd av någon defekt på webbplatsen och/eller våra tjänster.

6.2. Om vi ådrar oss ansvar gentemot dig kommer sådant ansvar inte att överstiga de totala avgifter som du betalat till oss för våra tjänster under den tolv (12) månader långa perioden före den händelse som resulterade i ansvaret, och vårt ansvar gentemot dig kommer under inga omständigheter att överstiga ett belopp på 100 euro (etthundra euro).

6.3 Inget i dessa villkor begränsar vårt ansvar om det är förbjudet enligt lag att göra det, till exempel om vår försumlighet (eller våra anställdas eller ombuds försumlighet) orsakar dödsfall eller personskada, eller om det har förekommit bedrägeri eller bedräglig oriktig framställning.

7. Skadestånd

7.1. Du samtycker till att försvara och hålla Hockeysverige och alla våra dotterbolag och alla våra tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla anspråk, orsaker till talan, krav, återkrav, förluster, skador, böter, påföljder eller andra kostnader eller utgifter av något slag eller natur, inklusive men inte begränsat till rimliga advokat- och bokföringskostnader, som tredje part för fram till följd av: i) ditt brott mot dessa villkor; ii) din överträdelse av någon lag eller tredje parts rättigheter; och/eller iii) din användning av denna webbplats.

8. Ändringar av dessa villkor

8.1. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller komplettera dessa Villkor. Sådana ändringar kommer att publiceras på webbplatsen och ange ikraftträdandedatumet. Din fortsatta användning av Webbplatsen kommer att betraktas som ditt samtycke till de reviderade Villkoren. Om du inte samtycker till de reviderade villkoren bör du sluta använda webbplatsen innan sådana villkor träder i kraft.

9. Tillämplig lag och behörig domstol

9.2 Dessa Villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan hänsyn till lagvalsregler. I händelse av tvist samtycker du till jurisdiktionen för den behöriga domstolen i Sverige..

10. Diverse

10.1. Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan dig och Hockeysverige avseende denna Webbplats och din användning av Webbplatsen. Om någon del av dessa Villkor fastställs vara ogiltig eller icke verkställbar enligt tillämplig lag inklusive, då den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen kommer att anses ersättas av en giltig, verkställbar bestämmelse som närmast motsvarar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen och de återstående bestämmelserna i Villkoren ska fortsätta att gälla. Om Hockeysverige vid något tillfälle underlåter att vidta åtgärder med anledning av din eller någon annans överträdelse, avstår Hockeysverige inte från sin rätt att vidta åtgärder med anledning av framtida eller liknande överträdelser. Du får inte tilldela eller överföra någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan vårt samtycke. Vi kan fritt överlåta dessa Villkor.

10.2. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på Webbplatsens språk. De specifika villkor enligt vilka du undertecknar ditt avtal kommer inte att lagras individuellt av Hockeysverige.

Den här artikeln handlar om:
Hockey PÅ TV
lördag 18 maj
12:20 Lettland - Sverige VM
12:20 Danmark - Schweiz VM
16:20 Tyskland - Polen VM
16:20 Kanada - Finland VM
20:20 Frankrike - Slovakien VM
20:20 Tjeckien - Storbritannien VM
söndag 19 maj
02:00 Edmonton Oilers - Vancouver Canucks NHL
16:20 USA - Kazakstan VM
16:20 Norge - Österrike VM
20:20 Slovakien - Lettland VM
20:20 Schweiz - Kanada VM
måndag 20 maj
16:20 Sverige - Frankrike VM
16:20 Storbritannien - Norge VM
20:20 Kazakstan - Polen VM
20:20 Finland - Danmark VM
tisdag 21 maj
12:20 Frankrike - Tyskland VM
12:20 Österrike - Storbritannien VM
16:20 Kanada - Tjeckien VM
16:20 Lettland - USA VM
20:20 Sverige - Slovakien VM
20:20 Finland - Schweiz VM
torsdag 23 maj
02:00 New York Rangers - Florida Panthers NHL
lördag 25 maj
02:00 New York Rangers - Florida Panthers NHL