Foto: Bildbyrån/USA Today Sports
Policy

Hockeysveriges sekretesspolicy

ANNONS

Sekretesspolicy

I denna Privacy Notice, vill vi informera alla besökare på denna webbplats ('du') vilken personlig information vi lagrar när ni besöker denna webbplats, likväl hur vi använder och hanterar denna information. Denna Privacy Notice gäller endast bearbetning av personuppgifter som samlas på denna webbplats och tillämpar ingen bearbetning av data som inträffar på andra webbplatser. Denna webbplats ägs utav:

Better Collective A/S, 
Sankt Annæ Plads 28, 
1250 København K, Denmark (DK), 
CVR: 27652913

Denna sekretesspolicy trädde i kraft den 1:a september 2023.

Typer av personuppgifter vi lagrar

När du besöker vår webbplats kan vi komma att hantera dessa typer av personuppgifter angående dig:

Identifieringsuppgifter

Personlig Identifierbar Information (PII)

När du skapar ett konto hos hockeysverige.se kan vi komma att behandla din e-post ditt användarnamn, riktiga namn, efternamn, telefonnummer ålder och postadress.

Elektronisk identifikationsdata

När du loggar in på hockeysverige.se behandlar vi din IP-adress av den enheten som du använder, typen och version av webbläsare och även operativsystem som du använder vid tidpunkten för inloggningen.

Särskilda ekonomiska uppgifter

Finansiella identifieringsuppgifter

Vi kommer att behandla dina finansiella identifieringsuppgifter (som Skrill/Payal-konto, IBAN, SWIFT, dina bankuppgifter) för att kunna behandla din betalning vid eventuella köp.

Hur vi använder dina uppgifter

Kontrollera nedan syftet med behandlingen av dina personuppgifter.

Identifieringsuppgifter

Bearbetningen av denna informationen skiljer dig från andra hockeysverige.se-användare. Även, din mejladress är använd så att vi kan kommunicera med dig gällande eventuella ändringar av ditt konto eller våra tjänster, också för kommersiell kommunikation om du har godkänt att motta detta. 

Din personligt identifierbara information såsom postadress, ålder eller telefonnummer kan komma att behandlas om du väljer att delta i en undersökning eller tävling som organiseras på vår webbplats.

Vi kommer att behandla dina finansiella identifieringsuppgifter (som Skrill/Payal-konto, IBAN, SWIFT, dina bankuppgifter) för att genomföra dina köp med oss och för att förse dig med våra Tjänster som prenumerationer, premier, events och kurser, inkluderat kontaktförmedling vid events och kurser, samt för att visa personaliserat innehåll och tillhandahålla kundsupport. Vi kommer att verifiera din ålder, betaluppgifter och ditt konto vid registrering som prenumerant eller användare av våra applikationer via den e-post som du angav vid registrering.

 

Bearbetandet av din IP-adress gör det möjligt att avgöra den ungefärliga positionen på den apparat du använder. Vi använder den informationen för att till exempel beräkna hur många personer från en viss region som besöker vår webbsajt. Bearbetandet av annan elektronisk identifiering och platsangivelse-data kan vara nödvändig för att förse dig med innehåll som är relevant för dig – till exempel på ett språk som du föredrar eller spelrelaterade tjänster som är tillåtna i det land där du är bosatt.

All information som genereras när du besöker vår webbsajt använder vi för att förbättra din upplevelse när du besöker vår webbsajt, för att producera innehåll på vår webbsajt och för att underhålla webbsajten så att den fungerar och samtidigt förhindra alla möjliga hot mot användarna eller webbsajten. Vi använder också den typ av data vi samlar in för att mäta och förbättra effektiviteten av de annonskampanjer vi har på vår webbsajt.

Vi kan också komma att bearbeta data om dina besök och aktiviteter på våra partners webbsajter. 

Varför vi behandlar dina uppgifter (Rättslig grund)

Enligt art. 6. 1. (f) i den allmänna dataskyddsförordningen ska behandlingen vara laglig när behandlingen är nödvändig för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av den registeransvarige eller av en tredje part. Vår användning av dina personuppgifter, särskilt elektroniska identifieringsuppgifter, kan baseras på det berättigade intresset att säkerställa förbättringen av vår produkts effektivitet och vår tjänst, mäta den aktuella effektiviteten av de reklamkampanjer som implementeras på vår webbplats, lösa tekniska problem när de dyker upp och förhindrar användarens omregistrering på webbplatsen i händelse av missbruk eller missbruk av identitet. Vi förlitar oss på vårt berättigade intresse för att möjliggöra kommunikation mellan din enhet och vår server och att fastställa din ungefärliga geolokalisering, som kan användas ytterligare för anpassning av tjänster och för analytiska ändamål.

Enligt art. 6. 1. b) i den allmänna dataskyddsförordningen ska behandlingen vara laglig när behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade före att ingå avtal. Tillgång till vår webbplats och innehållet på den är gratis. Vi vill att vårt innehåll ska vara tillgängligt för så många människor som möjligt. Eftersom vi inte vill debitera våra användare för åtkomst måste vi vara beroende av andra intäktsströmmar. För att göra det kan vi komma att behandla dina vissa kategorier av personuppgifter på grundval av fullgörandet av avtalet. Vår användning av dina personuppgifter kan baseras på avtalets fullgörande för att säkerställa förbättring av vår produkts effektivitet och vår service och för att beräkna våra intäkter.

Enligt art. 6. 1. a) i den allmänna dataskyddsförordningen ska behandlingen vara laglig när den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av hans eller hennes personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål. Vi förlitar oss på ditt samtycke som den rättsliga grunden för att skapa och anpassa ditt konto samt för direktmarknadsföringsändamål på vår webbplats.

Hur vi använder cookies

När du besöker vår webbplats får din webbläsare cookies från oss. Genom att använda cookies vill vi ge bästa möjliga upplevelse på plats till alla våra besökare på webbplatsen. Användning av cookies möjliggör förbättring av webbplatsen funktionalitet, marknadsföring av våra produkter och leverans av innehåll från tredje parter. För mer information om hur vi använder cookies vänligen läs vår Cookie Policy.

Registrerings och Informationsansvarig

Enligt Dataskyddsförordningen ('GDPR') definieras den registrerade som 'identifierad eller identifierbar fysisk personer'. Eftersom lagring av personuppgifter kan inträffa på vår webbplats som handlar om dina personuppgifter, anses du vara registrerad. Därför, kan du utöva dina rättigheter som beviljas av GDPR.

Datakontrollant är en fysisk eller juridisk person som (antingen själv eller gemensamt eller i samband med andra personer) bestämmer syften för och sättet för vilken personlig information ska, eller ska behandlas. Syftet med denna Privacy Policy, eftersom vi fastställer syftet och mening av behandling av dina personuppgifter på denna webbplats, anser vi vara data kontrollant över dina personuppgifter. Att vara datakontrollant skapar en skyldighet att skydda din data med största försiktighet och i enlighet med relevanta lagar om dataskydd.

Dina dataskyddsrättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Åtkomst, uppdatera eller radera den information vi har om dig: Du kan närhelst begära åtkomst, uppdatering eller radering av dina personuppgifter som vi erhåller.
  • Rätten att invända: Du erhåller rätten att invända behandlingen av dina personuppgifter som vi utgör.
  • Rätten till begränsning: Du erhåller rätten att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
  • Rätten till dataportabilitet: Du erhåller rätten att förses med en kopia av informationen vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och allmän använt format.
  • Rätten att dra tillbaka samtycke: Du erhåller också rätten att dra tillbaka ditt samtycke närhelst där vi förlitar dig på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter.
  • Rätten att lämna in ett klagomål: Skicka in ett klagomål med din lokala eller Danska dataskyddsmyndighet om du känner att de rättigheter som listas ovan kränkts. Danska Dataskyddsbyrån: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K;

Om du någon gång har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats, eller om du vill skicka oss en förfrågan gällande dina rättigheter, vänligen maila oss på dataprotection@bettercollective.com.

I enlighet med GDPR avsnitt 4 har du också, som registrerad, rätt att kontakta vår DPO som kan kontaktas på dpo@sixtus-compliance.dk.

Dataskydd

Det är mycket viktigt att vi håller din data säker och detta är något vi tar allvarligt på. Vi tillämpar nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten av dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förlust, stöld, förändring, obehörigt avslöjande, tillgång eller användning och mot alla andra olagliga former av behandling.

Dessutom, för att säkerställa att din data är väl försäkrad, kontrollerar vi vem som har tillgång till dina personuppgifter. Endast behörig och lämpligt tränad personal har tillträde till dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina arbetsförpliktelser.

Tredjepartsmottagare

Medlemmar i vår företagsgrupp. När du skapar den sortens pluskonto på hockeysverige.se som innefattar systersajterna FotbollDirekt, InnebandyMagazinet och SvenskaFans kommer du med ett och samma konto att ta del av alla fyra sajter. Dina inloggningsuppgifter delas då mellan alla fyra sajter.

Enheter som hjälper oss att regelbundet tillhandahålla och vidareutveckla våra tjänster. Vi kan komma att dela med oss av din data till andra organisationer som arbetar som självständiga enheter och hjälper oss att tillhandahålla och vidareutveckla våra tjänster genom till exempel analys, utveckling och marknadsföring. Dessa enheter tillåts att bearbeta din information på det sätt som behövs för att utföra de uppgifter som delegerats till den självständiga enheten i fråga. Endast vi kan avgöra anledningen till och sättet på vilket din data kommer att bearbetas samt vilken av din data som kommer att bearbetas för att de delegerade uppgifterna ska kunna utföras. Tredjepartstjänster vi använder kan således ha en funktion som databearbetare och samarbetar med oss enligt vad som överenskommits i relevanta avtal – avtal som är anpassade för att skydda din data.

Offentliga och brottsbekämpande myndigheter per behov. Vi kan dela din data med offentliga och rättsvårdande myndigheter när vi är skyldiga eller tillåtna att göra så enligt gällande lag.

Vi kan dela dina personuppgifter utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att tillhandahålla våra tjänster regelbundet och / eller för att vidareutveckla våra tjänster.

Överföra dina personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES)

Som det nämndes i tidigare sektion, om vi överför dina personuppgifter utanför EEA kommer vi försäkra att tillräckligt med dataskydd finns på plats, enligt definitionen i tillämpliga lagar om dataskydd.

Länder och mottagare som dina personuppgifter kan överföras till är:

  • En stat som anses ha en tillräcklig nivå av dataskydd som har godkänts av den Europeiska Kommissionen. Du kan hitta mer om stater med tillräcklig nivå av skydd här.
  • En mottagare i ett land som inte har en tillräcklig nivå av dataskydd enligt den Europeiska Kommissionen. I detta fall, kommer vi att använda kontrakt som kräver att mottagaren skyddar dina personuppgifter i samma standard som det vore enligt EEA och implementera nödvändiga skyddsåtgärder som krävs av GDPR, angående behandlingen av dina personuppgifter.

Ändring av Privacy Notice

Det är möjligt att denna Privacy Notice kan modifieras eller uppdateras i framtiden.

Uppdateringen kan innehålla grundläggande eller mindre ändringar. Grundläggande ändringar kan påverka dina rättigheter och skyldigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter (t.ex. Om vi utvecklar ett nytt syfte att bearbeta och installera en ny tjänst på vår webbplats). Å andra sidan, mindre ändringar kan inträffa när vi måste göra grammatiska korrigeringar eller språkliga ändringar, dessa kommer dock inte att ha någon påverkan på dina rättigheter och skyldigheter gällande behandling av dina personuppgifter.

Om väsentliga ändringar inträffar, kommer du att bli ordentligt meddelad i förväg, så att du har tid att granska ändringarna innan uppdateringarna verkställs.


 

Den här artikeln handlar om: