Foto: Bildbyrån/USA Today Sports
Policy

Hockeysveriges sekretesspolicy

ANNONS

Sekretesspolicy

I denna Privacy Notice, vill vi informera alla besökare på denna webbplats ('du') vilken personlig information vi lagrar när ni besöker denna webbplats, likväl hur vi använder och hanterar denna information. Denna Privacy Notice gäller endast bearbetning av personuppgifter som samlas på denna webbplats och tillämpar ingen bearbetning av data som inträffar på andra webbplatser. Denna webbplats ägs utav:

Better Collective A/S, 
Sankt Annæ Plads 28, 
1250 København K, Denmark (DK), 
CVR: 27652913

Denna sekretesspolicy trädde i kraft den 1:a september 2023.

Typer av personuppgifter vi lagrar

När du besöker vår webbplats kan vi komma att hantera dessa typer av personuppgifter angående dig:

Identifieringsuppgifter

Personlig Identifierbar Information (PII)

När du skapar ett konto hos hockeysverige.se kan vi komma att behandla din e-post ditt användarnamn, riktiga namn, efternamn, telefonnummer ålder och postadress.

Elektronisk identifikationsdata

När du loggar in på hockeysverige.se behandlar vi din IP-adress av den enheten som du använder, typen och version av webbläsare och även operativsystem som du använder vid tidpunkten för inloggningen.

Särskilda ekonomiska uppgifter

Finansiella identifieringsuppgifter

Vi kommer att behandla dina finansiella identifieringsuppgifter (som Skrill/Payal-konto, IBAN, SWIFT, dina bankuppgifter) för att kunna behandla din betalning vid eventuella köp.

Hur vi använder dina uppgifter

Kontrollera nedan syftet med behandlingen av dina personuppgifter.

Identifieringsuppgifter

Bearbetningen av denna informationen skiljer dig från andra hockeysverige.se-användare. Även, din mejladress är använd så att vi kan kommunicera med dig gällande eventuella ändringar av ditt konto eller våra tjänster, också för kommersiell kommunikation om du har godkänt att motta detta. 

Din personligt identifierbara information såsom postadress, ålder eller telefonnummer kan komma att behandlas om du väljer att delta i en undersökning eller tävling som organiseras på vår webbplats.

Vi kommer att behandla dina finansiella identifieringsuppgifter (som Skrill/Payal-konto, IBAN, SWIFT, dina bankuppgifter) för att genomföra dina köp med oss och för att förse dig med våra Tjänster som prenumerationer, premier, events och kurser, inkluderat kontaktförmedling vid events och kurser, samt för att visa personaliserat innehåll och tillhandahålla kundsupport. Vi kommer att verifiera din ålder, betaluppgifter och ditt konto vid registrering som prenumerant eller användare av våra applikationer via den e-post som du angav vid registrering.

 

Bearbetandet av din IP-adress gör det möjligt att avgöra den ungefärliga positionen på den apparat du använder. Vi använder den informationen för att till exempel beräkna hur många personer från en viss region som besöker vår webbsajt. Bearbetandet av annan elektronisk identifiering och platsangivelse-data kan vara nödvändig för att förse dig med innehåll som är relevant för dig – till exempel på ett språk som du föredrar eller spelrelaterade tjänster som är tillåtna i det land där du är bosatt.

All information som genereras när du besöker vår webbsajt använder vi för att förbättra din upplevelse när du besöker vår webbsajt, för att producera innehåll på vår webbsajt och för att underhålla webbsajten så att den fungerar och samtidigt förhindra alla möjliga hot mot användarna eller webbsajten. Vi använder också den typ av data vi samlar in för att mäta och förbättra effektiviteten av de annonskampanjer vi har på vår webbsajt.

Vi kan också komma att bearbeta data om dina besök och aktiviteter på våra partners webbsajter. 

Varför vi behandlar dina uppgifter (Rättslig grund)

Enligt art. 6. 1. (f) i den allmänna dataskyddsförordningen ska behandlingen vara laglig när behandlingen är nödvändig för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av den registeransvarige eller av en tredje part. Vår användning av dina personuppgifter, särskilt elektroniska identifieringsuppgifter, kan baseras på det berättigade intresset att säkerställa förbättringen av vår produkts effektivitet och vår tjänst, mäta den aktuella effektiviteten av de reklamkampanjer som implementeras på vår webbplats, lösa tekniska problem när de dyker upp och förhindrar användarens omregistrering på webbplatsen i händelse av missbruk eller missbruk av identitet. Vi förlitar oss på vårt berättigade intresse för att möjliggöra kommunikation mellan din enhet och vår server och att fastställa din ungefärliga geolokalisering, som kan användas ytterligare för anpassning av tjänster och för analytiska ändamål.

Enligt art. 6. 1. b) i den allmänna dataskyddsförordningen ska behandlingen vara laglig när behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade före att ingå avtal. Tillgång till vår webbplats och innehållet på den är gratis. Vi vill att vårt innehåll ska vara tillgängligt för så många människor som möjligt. Eftersom vi inte vill debitera våra användare för åtkomst måste vi vara beroende av andra intäktsströmmar. För att göra det kan vi komma att behandla dina vissa kategorier av personuppgifter på grundval av fullgörandet av avtalet. Vår användning av dina personuppgifter kan baseras på avtalets fullgörande för att säkerställa förbättring av vår produkts effektivitet och vår service och för att beräkna våra intäkter.

Enligt art. 6. 1. a) i den allmänna dataskyddsförordningen ska behandlingen vara laglig när den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av hans eller hennes personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål. Vi förlitar oss på ditt samtycke som den rättsliga grunden för att skapa och anpassa ditt konto samt för direktmarknadsföringsändamål på vår webbplats.

Hur vi använder cookies

När du besöker vår webbplats får din webbläsare cookies från oss. Genom att använda cookies vill vi ge bästa möjliga upplevelse på plats till alla våra besökare på webbplatsen. Användning av cookies möjliggör förbättring av webbplatsen funktionalitet, marknadsföring av våra produkter och leverans av innehåll från tredje parter. För mer information om hur vi använder cookies vänligen läs vår Cookie Policy.

Registrerings och Informationsansvarig

Enligt Dataskyddsförordningen ('GDPR') definieras den registrerade som 'identifierad eller identifierbar fysisk personer'. Eftersom lagring av personuppgifter kan inträffa på vår webbplats som handlar om dina personuppgifter, anses du vara registrerad. Därför, kan du utöva dina rättigheter som beviljas av GDPR.

Datakontrollant är en fysisk eller juridisk person som (antingen själv eller gemensamt eller i samband med andra personer) bestämmer syften för och sättet för vilken personlig information ska, eller ska behandlas. Syftet med denna Privacy Policy, eftersom vi fastställer syftet och mening av behandling av dina personuppgifter på denna webbplats, anser vi vara data kontrollant över dina personuppgifter. Att vara datakontrollant skapar en skyldighet att skydda din data med största försiktighet och i enlighet med relevanta lagar om dataskydd.

Dina dataskyddsrättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Åtkomst, uppdatera eller radera den information vi har om dig: Du kan närhelst begära åtkomst, uppdatering eller radering av dina personuppgifter som vi erhåller.
  • Rätten att invända: Du erhåller rätten att invända behandlingen av dina personuppgifter som vi utgör.
  • Rätten till begränsning: Du erhåller rätten att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
  • Rätten till dataportabilitet: Du erhåller rätten att förses med en kopia av informationen vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och allmän använt format.
  • Rätten att dra tillbaka samtycke: Du erhåller också rätten att dra tillbaka ditt samtycke närhelst där vi förlitar dig på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter.
  • Rätten att lämna in ett klagomål: Skicka in ett klagomål med din lokala eller Danska dataskyddsmyndighet om du känner att de rättigheter som listas ovan kränkts. Danska Dataskyddsbyrån: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K;

Om du någon gång har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats, eller om du vill skicka oss en förfrågan gällande dina rättigheter, vänligen maila oss på dataprotection@bettercollective.com.

I enlighet med GDPR avsnitt 4 har du också, som registrerad, rätt att kontakta vår DPO som kan kontaktas på dpo@sixtus-compliance.dk.

Dataskydd

Det är mycket viktigt att vi håller din data säker och detta är något vi tar allvarligt på. Vi tillämpar nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten av dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förlust, stöld, förändring, obehörigt avslöjande, tillgång eller användning och mot alla andra olagliga former av behandling.

Dessutom, för att säkerställa att din data är väl försäkrad, kontrollerar vi vem som har tillgång till dina personuppgifter. Endast behörig och lämpligt tränad personal har tillträde till dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina arbetsförpliktelser.

Tredjepartsmottagare

Medlemmar i vår företagsgrupp. När du skapar den sortens pluskonto på hockeysverige.se som innefattar systersajterna FotbollDirekt, InnebandyMagazinet och SvenskaFans kommer du med ett och samma konto att ta del av alla fyra sajter. Dina inloggningsuppgifter delas då mellan alla fyra sajter.

Enheter som hjälper oss att regelbundet tillhandahålla och vidareutveckla våra tjänster. Vi kan komma att dela med oss av din data till andra organisationer som arbetar som självständiga enheter och hjälper oss att tillhandahålla och vidareutveckla våra tjänster genom till exempel analys, utveckling och marknadsföring. Dessa enheter tillåts att bearbeta din information på det sätt som behövs för att utföra de uppgifter som delegerats till den självständiga enheten i fråga. Endast vi kan avgöra anledningen till och sättet på vilket din data kommer att bearbetas samt vilken av din data som kommer att bearbetas för att de delegerade uppgifterna ska kunna utföras. Tredjepartstjänster vi använder kan således ha en funktion som databearbetare och samarbetar med oss enligt vad som överenskommits i relevanta avtal – avtal som är anpassade för att skydda din data.

Offentliga och brottsbekämpande myndigheter per behov. Vi kan dela din data med offentliga och rättsvårdande myndigheter när vi är skyldiga eller tillåtna att göra så enligt gällande lag.

Vi kan dela dina personuppgifter utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att tillhandahålla våra tjänster regelbundet och / eller för att vidareutveckla våra tjänster.

Överföra dina personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES)

Som det nämndes i tidigare sektion, om vi överför dina personuppgifter utanför EEA kommer vi försäkra att tillräckligt med dataskydd finns på plats, enligt definitionen i tillämpliga lagar om dataskydd.

Länder och mottagare som dina personuppgifter kan överföras till är:

  • En stat som anses ha en tillräcklig nivå av dataskydd som har godkänts av den Europeiska Kommissionen. Du kan hitta mer om stater med tillräcklig nivå av skydd här.
  • En mottagare i ett land som inte har en tillräcklig nivå av dataskydd enligt den Europeiska Kommissionen. I detta fall, kommer vi att använda kontrakt som kräver att mottagaren skyddar dina personuppgifter i samma standard som det vore enligt EEA och implementera nödvändiga skyddsåtgärder som krävs av GDPR, angående behandlingen av dina personuppgifter.

Ändring av Privacy Notice

Det är möjligt att denna Privacy Notice kan modifieras eller uppdateras i framtiden.

Uppdateringen kan innehålla grundläggande eller mindre ändringar. Grundläggande ändringar kan påverka dina rättigheter och skyldigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter (t.ex. Om vi utvecklar ett nytt syfte att bearbeta och installera en ny tjänst på vår webbplats). Å andra sidan, mindre ändringar kan inträffa när vi måste göra grammatiska korrigeringar eller språkliga ändringar, dessa kommer dock inte att ha någon påverkan på dina rättigheter och skyldigheter gällande behandling av dina personuppgifter.

Om väsentliga ändringar inträffar, kommer du att bli ordentligt meddelad i förväg, så att du har tid att granska ändringarna innan uppdateringarna verkställs.


 

Den här artikeln handlar om:
Hockey PÅ TV
fredag 08 december
17:30 Ässät - Kärpät Liiga
17:30 Jukurit - SaiPa Liiga
17:30 Helsingfors IFK - KalPa Liiga
17:30 Ilves - Tappara Liiga
17:30 JYP - HPK Liiga
17:30 TPS Åbo - Lukko Liiga
17:30 KooKoo - Pelicans Liiga
18:00 Leksand - HV 71 SDHL
18:00 Brynäs - Frölunda SDHL
19:00 BIK Karlskoga - Brynäs Hockeyallsvenskan
19:00 Östersund - Kalmar Hockeyallsvenskan
19:00 Södertälje - Mora Hockeyallsvenskan
19:00 Almtuna - AIK Hockeyallsvenskan
19:00 Djurgården - Västervik Hockeyallsvenskan
19:00 Västerås - Nybro Hockeyallsvenskan
19:00 Björklöven - Tingsryd Hockeyallsvenskan
lördag 09 december
01:00 Florida Panthers - Pittsburgh Penguins NHL
01:00 Columbus Blue Jackets - St Louis Blues NHL
03:00 Edmonton Oilers - Minnesota Wild NHL
13:45 Modo - SDE SDHL
15:00 Luleå - AIK SDHL
15:15 Örebro - Växjö SHL
15:15 Timrå - Oskarshamn SHL
15:15 Skellefteå - Malmö SHL
16:00 SaiPa - Jukurit Liiga
16:00 Vaasan Sport - JYP Liiga
16:00 Pelicans - Ilves Liiga
16:00 HPK - Tappara Liiga
16:00 Lukko - Kärpät Liiga
16:00 TPS Åbo - Ässät Liiga
17:30 KalPa - KooKoo Liiga
18:00 Rögle - Leksand SHL
18:00 HV 71 - Frölunda SHL
18:00 Linköping - Luleå SHL
18:00 Färjestad - Modo SHL
19:00 Boston Bruins - Arizona Coyotes NHL
22:00 Calgary Flames - New Jersey Devils NHL
22:00 Dallas Stars - Vegas Golden Knights NHL
söndag 10 december
01:00 Washington Capitals - New York Rangers NHL
01:00 Buffalo Sabres - Montreal Canadiens NHL
01:00 Detroit Red Wings - Ottawa Senators NHL
01:00 Toronto Maple Leafs - Nashville Predators NHL
01:30 New York Islanders - Los Angeles Kings NHL
02:00 Chicago Blackhawks - St Louis Blues NHL
03:00 Colorado Avalanche - Philadelphia Flyers NHL
04:00 Vancouver Canucks - Carolina Hurricanes NHL
04:00 Seattle Kraken - Tampa Bay Lightning NHL
12:00 Leksand - Frölunda SDHL
12:00 Djurgården - Linköping SDHL
15:00 Luleå - SDE SDHL
15:45 Davos - Langnau Tigers National League
16:00 Modo - AIK SDHL
19:00 Columbus Blue Jackets - Florida Panthers NHL
22:00 Edmonton Oilers - New Jersey Devils NHL
måndag 11 december
01:00 Chicago Blackhawks - Washington Capitals NHL
01:00 Montreal Canadiens - Nashville Predators NHL
01:00 New York Rangers - Los Angeles Kings NHL
02:00 Anaheim Ducks - Winnipeg Jets NHL
03:00 Seattle Kraken - Minnesota Wild NHL
04:00 Vegas Golden Knights - San Jose Sharks NHL
tisdag 12 december
01:00 New York Islanders - Toronto Maple Leafs NHL
01:00 Buffalo Sabres - Arizona Coyotes NHL
02:00 Dallas Stars - Detroit Red Wings NHL
03:30 Colorado Avalanche - Calgary Flames NHL
17:30 Lukko - Pardubice Champions Hockey League
18:00 Vitkovice - Rapperswil Champions Hockey League
19:00 Växjö - Servette Champions Hockey League
19:00 Färjestad - Skellefteå Champions Hockey League
onsdag 13 december
01:00 Ottawa Senators - Carolina Hurricanes NHL
01:00 New York Rangers - Toronto Maple Leafs NHL
01:00 Pittsburgh Penguins - Arizona Coyotes NHL
01:30 St Louis Blues - Detroit Red Wings NHL
02:00 Nashville Predators - Philadelphia Flyers NHL
04:00 Seattle Kraken - Florida Panthers NHL
04:00 Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks NHL
04:00 Vegas Golden Knights - Calgary Flames NHL
04:00 Vancouver Canucks - Tampa Bay Lightning NHL
04:30 San Jose Sharks - Winnipeg Jets NHL
17:30 Ässät - JYP Liiga
17:30 Helsingfors IFK - Vaasan Sport Liiga
19:00 Djurgården - Brynäs Hockeyallsvenskan
19:00 Södertälje - Björklöven Hockeyallsvenskan
19:00 BIK Karlskoga - AIK Hockeyallsvenskan
19:00 Almtuna - Östersund Hockeyallsvenskan
19:00 Kalmar - Nybro Hockeyallsvenskan
19:00 Västervik - Västerås Hockeyallsvenskan
torsdag 14 december
01:00 Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins NHL
01:30 New York Islanders - Anaheim Ducks NHL
01:30 New Jersey Devils - Boston Bruins NHL
04:00 Colorado Avalanche - Buffalo Sabres NHL
04:30 Los Angeles Kings - Winnipeg Jets NHL
18:00 Tjeckien - Finland Swiss Ice Hockey Games
19:45 Sverige - Schweiz Swiss Ice Hockey Games
fredag 15 december
01:00 Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets NHL
01:00 Philadelphia Flyers - Washington Capitals NHL
01:30 Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes NHL
02:00 Minnesota Wild - Calgary Flames NHL
02:00 St Louis Blues - Ottawa Senators NHL
03:00 Edmonton Oilers - Tampa Bay Lightning NHL
04:00 Vancouver Canucks - Florida Panthers NHL
04:00 Seattle Kraken - Chicago Blackhawks NHL
17:30 KalPa - TPS Åbo Liiga
17:30 Lukko - JYP Liiga
17:30 KooKoo - Kärpät Liiga
17:30 SaiPa - HPK Liiga
17:30 Ässät - Pelicans Liiga
17:30 Jukurit - Tappara Liiga
17:30 Ilves - Vaasan Sport Liiga
19:00 Tingsryd - Västerås Hockeyallsvenskan
19:00 Mora - Västervik Hockeyallsvenskan
19:00 Björklöven - BIK Karlskoga Hockeyallsvenskan
19:00 Nybro - Djurgården Hockeyallsvenskan
19:00 Brynäs - Almtuna Hockeyallsvenskan
19:00 AIK - Östersund Hockeyallsvenskan
19:00 Kalmar - Södertälje Hockeyallsvenskan
lördag 16 december
01:00 New York Rangers - Anaheim Ducks NHL
01:30 Carolina Hurricanes - Nashville Predators NHL
01:30 New York Islanders - Boston Bruins NHL
02:00 Dallas Stars - Ottawa Senators NHL
03:00 Arizona Coyotes - San Jose Sharks NHL
04:00 Vegas Golden Knights - Buffalo Sabres NHL
14:00 Finland - Sverige Swiss Ice Hockey Games
18:00 Schweiz - Tjeckien Swiss Ice Hockey Games
20:00 Minnesota Wild - Vancouver Canucks NHL